Paasiaisyo2

13 Ortodoksinen kirkkorakennus jumalanpalveluselämässä

Jokainen ortodoksinen kirkkorakennus rakennetaan Jumalan valtakunnan hengellistä olemusta kuvaavaan ja toistavaan muotoon. Kirkkorakennus ja siinä toimitettavat palvelukset ovat ikään kuin Taivaan valtakunnan ikoni. 

Pienenkin ortodoksisen kappelin ja suuren katedraalin arkkitehtuuri perustuu pääpiirteittäin yhteiseen malliin, joka kehittyi ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina Itä-Roomassa eli Bysantin valtakunnassa. Myös useimpien palvelusten, kuten sunnuntailiturgian kaava on alkanut muotoutua noihin samoihin aikoihin. 

Ortodoksisen kirkon ikonit, kalusteet ja tarpeisto saattavat vaikuttaa runsailta, jopa yltäkylläisiltä, mutta jokainen pienikin yksityiskohta palvelee jumalanpalveluselämän kokonaisuutta sekä avaa omalta osaltaan kristinuskon syviä merkityksiä. Esimerkiksi tiettyjen ikonien vakiintunut sijoittelu kirkkorakennuksessa perustuu niissä kuvattujen ajattomien hengellisten ilmiöiden asemaan Jumalan valtakunnassa.

Ortodoksiseen palvelukseen voivat osallistua kaikki läsnäolijat. Se ei ole papiston toimittama esitys, jota muut seuraavat, vaan yhteistä rukousta ja toimintaa. Jokainen läsnäolija on aktiivinen osallistuja yhteisessä rukouksessa. Papistolla, diakoneilla ja muilla alttarissa palvelevilla on oma roolinsa, johon sisältyy esimerkiksi resitatiivilla eli laulaen luettua rukousta, rukousta kuvaavaa suitstuttamista sekä kirkon läpi kulkevia pyhiä saattoja. Lukija lukee pyhiä tekstejä, ja laulusta vastaa kuoroa johtava kanttori. Kirkkokansa osallistuu rukoukseen kumarruksin ja ristinmerkein, tuohuskynttilöitä sytyttäen ja yhdessä luettaviin rukouksin yhtyen. 

Kirkkorakennuksen ja palvelusten merkitykset välittyvät niin opitun tiedon kuin hengellisen ymmärryksenkin kautta. Ei siis ole välttämätöntä tietää kaikkien yksityiskohtien historiaa ja teologista taustaa, vaan merkitykset avautuvat vähitellen palveluksiin osallistumisen kautta. 

Ortodoksista kirkkorakennusta käytetään jumalanpalveluselämässä ja kirkkovuoden eri vaiheissa monipuolisesti. Kunkin palveluksen tai tapahtuman merkityksiä kunnioitetaan niille sopivilla tavoilla. Tästä syystä palvelusten sävy ja tunnelma vaihtelee. Kirkkaan juhlien juhlan pääsiäisen, muiden suurten juhlien, piispallisten palvelusten ja sunnuntailiturgioiden lisäksi kirkossa toimitetaan myös hartaita iltaisin vietettävä vigilioita, pitkiä paastonajan palveluksia sekä pienimuotoisempia palveluksia. Näiden lisäksi toimitetaan luonnollisesti myös yksittäisten seurakuntalaisten elämään liittyviä sakramentteja kuten avioliittoon vihkimisiä, kasteita, hautajaisia sekä myös rukouspalveluksia vainajien muistelun tai erityisen kiitoksen äärellä.

Ortodoksiset palvelukset ovat avoimia kaikille. Uspenskin katedraalissa toimitetaan viikoittain ainakin lauantai-illan vigilia sekä sunnuntaiaamun liturgia eli palvelus, jossa ortodoksisen kirkon jäsenet tulevat osaksi ehtoollisesta. 

Kesän 2020 aikana palveluksia toimitetaan osittain kirkon edessä. Palveluksia voi myös seurata suorina striimauksina seurakunnan youtube-kanavallta.

Uspenskin katedraali
 1. 01 Tervetuloa
 2. 02 Katedraali ulkoa
 3. 03 Kirkkosali
 4. 04 Ikonit
 5. 05 Kozelshtshanin Ihmeitätekevä Jumalansynnyttäjän ikoni
 6. 06 Uspenien ikoni
 7. 07 Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän ikoni
 8. 08 Pyhän pappismarttyyri Aleksander Hotovitskin ikoni
 9. 09 Kalenteri-ikoni
 10. 10 Golgatan risti
 11. 11 Pyhittäjä Serafim Sarovilaisen ikoni
 12. 12 Kristuksen hautakuvan säilytysarkku
 13. 13 Ortodoksinen kirkkorakennus jumalanpalveluselämässä
 14. 14 Ortodoksisuus Suomessa
 15. 15 Uspenskin katedraalikuoro