Siemkos

7.

Eikite alėja ir ant suoliukų aptiksite dar vieną muziejaus eksponatą.