Plytele

1.

Klausykite pasakojimo, ženkite link „Nostalgijos muziejaus“ plytelės, esančios šaligatvyje ir nusileidę laiptais aptiksite dar keletą eksponatų.